header image Senast uppdaterad: 10 April 2022 20:50:54.

ConBrio i Skellefteå

ConBrio är en blandad kör som funnits sedan 1973. Under de första 45 åren hette kören Conbriokören, men i februari 2018 bytte vi namn till ConBrio. Vår repertoar består av klassiska körstycken och även modernare musik. Antalet aktiva medlemmar är cirka 45 stycken fördelade på sopran-, alt-, tenor- och basröster.

Vill du pröva på den trevliga fritidssysselsättning som det är att sjunga i kör så är du hjärtligt välkommen att dyka upp vid en av våra repetitioner!

Vi har ingen provsjungning för att vara med i kören.

Just nu söker vi förstärkning av altar, tenorer och basar.

Vi repeterar på kulturskolan (tidigare musikskolan) i Skellefteå, söndagar mellan kl 18.30 - 20.30 under ledning av vår dirigent Bertil Edström.

Har du frågor till kören så nås vi på conbrioskelleftea@gmail.com